نمایندگی های رسمی اپل

نمایندگی های رسمی اپل همراه با آدرس و تلفن

نمایندگی های رسمی اپل در ترکیه

 • Beşiktaş İstanbul, Zorlu Center
 • Zorlu Center
 • Koru Sok. No:2
 • Beşiktaş İstanbul 34340
 • (0212) 708 3700
 • Üsküdar İstanbul, Akasya
 • Akasya AVM
 • Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sok. No : 25
 • Üsküdar İstanbul 34660
 • (0216) 250 7100

نمایندگی های رسمی اپل در دبی و امارات

 • Abu Dhabi, Yas Mall
 • Yas Mall
 • Yas Island
 • Abu Dhabi
 • 800 04441824

نمایندگی های رسمی اپل در آمریکا

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

California

Colorado

Connecticut

Delaware

District of Columbia

Florida

Georgia

Hawaii

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Mississippi

Missouri

Nebraska

Nevada

New Hampshire

New Jersey

New Mexico

New York

North Carolina

Ohio

Oklahoma

Oregon

Pennsylvania

Rhode Island

South Carolina

Tennessee

Texas

Utah

Virginia

Washington

Wisconsin