تماس با ما

اینستاگرام

@shahpari.store

شماره تماس

سجاد:05136023576

هاشمیه:05138842825

آدرس

مشهد ابتدای بلوار سجاد از سمت پارک ملت

مشهد بین هاشمیه 24 و 26

آدرس

مشهد ابتدای بلوار سجاد از سمت پارک ملت

آدرس

مشهد بین هاشمیه 24 و 26